Doctor Strange จอมเวทย์มหากาฬ (2016)

Doctor Strange จอมเวทย์มหากาฬ (2016)

เรื่องย่อ: Doctor Strange จอมเวทย์มหากาฬ (2016) Marvel's Doctor Strange ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักประสาทวิทยาผู้มีความสามารถ Doctor Stephen Strange ผู้ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่น่าเศร้าต้องทิ้งอัตตาไว้และเรียนรู้ความลับของโลกที่ซ่อนเร้นของเวทย์มนต์และมิติทางเลือก Doctor Strange ซึ่งตั้งอยู่ในกรีนนิชวิลเลจของนครนิวยอร์กจะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกแห่งความจริงและสิ่งที่อยู่นอกเหนือการใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงอภิปรัชญาและสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่อปกป้อง Marvel Cinematic Universe
ดูหนังเรื่องอื่นๆ
หนังมาใหม่