Journey to the South Pacific (2013) ซับไทย

Journey to the South Pacific (2013) ซับไทย

เรื่องย่อ: Journey to the South Pacific (2013) ซับไทย ภาพยนตร์เรื่องนี้มีสารสำคัญของการอนุรักษ์ทางทะเลในระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของสามเหลี่ยมปะการังของอินโดนีเซียในขณะที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตเกาะของประชากรพื้นเมือง
ดูหนังเรื่องอื่นๆ
หนังมาใหม่