กรรไกร ไข่ ผ้าไหม Kankrai khai phamai (2014)

เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวในโรงเรียนนานาจิตตรงกัน โรงเรียนที่มุ่งเน้นการศึกษาแบบองค์รวม นักเรียนทุกคนจึงต้องเรียนรู้ทั้งวิชาการ กิจกรรม และทักษะชีวิต ในอีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนจึงต้องยกระดับความรู้และความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด