A Journey เดินทางไกลเท่าใจฝัน (2024)

เรื่องย่อ: ผู้หญิงคนหนึ่งปฏิเสธที่จะรักษาโรคมะเร็ง เธอจึงออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วแทสเมเนียเพื่อตรวจดูสิ่งของในลิสต์สิ่งที่อยากทำกับสามีและเพื่อนสนิทของเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งปฏิเสธการรักษาโรคมะเร็ง แต่กลับเดินทางข้ามรัฐแทสเมเนียเพื่อตรวจดูสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่อยากทำกับสามีและเพื่อนสนิทของเธอแทน
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด