Albatross อัลบาทรอส (2011)

เรื่องย่อ: เบ ธ วัยรุ่นที่เป็นหนอนหนังสือมาตีเอมิเลียนักเขียนนวนิยายผู้มุ่งมั่นซึ่งเพิ่งมาถึงในเมือง เอมิเลียเริ่มมีความสัมพันธ์กับพ่อของเบ ธ ซึ่งขู่ว่าจะมีผลกระทบร้ายแรง
อ่านเรื่องย่อ