Ali Baba and the Forty Thieves อาลีบาบาและโจรสี่สิบคน (1944)

เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่อง Ali Baba and the forty thieves นี้ ไม่เพียงแต่เอานักแสดงคู่ขวัญจากเรื่อง Arabian Nights ปี 1942 มาเป็นนักแสดงนำเท่านั้น ยังนำเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ Arabian Nights ปี 1942 เข้ามาผสมกับนิทานเรื่องอาลิบาบากับโจรสี่สิบคนด้วย โดยเปลี่ยนจากอาลิบาบาคนตัดไม้ยากไร้ชาวเปอร์เซีย ในนิทานให้เป็นเจ้าชายอาลิบาบา ราชบุตรของกาหลิบแห่งแบกแดด และแทนที่อาลิบาบาจะเป็นปรปักษ์กับโจรกลับกลายเป็นว่า พอกาซิมพาทหารของข่านแห่งมองโกลมาทำการรัฐประหารจับกาหลิบฆ่าได้สำเร็จ เจ้าชายอาลิบาบาก็หนีไปอยู่ซ่องโจร แล้วพาพวกโจรทั้งสี่สิบคนกลับมากู้ราชบัลลังก์คืนได้ ยิ่งไปกว่านั้น แทนที่จะเป็นอย่างในนิทานเรื่องอาลิบาบาที่นางเอกคือสาวใช้ผู้ชาญฉลาด ชื่อมอร์เจียน่าผู้ใช้ความเฉลียวฉลาดของเธอช่วยเหลืออาลิบาบาให้รอดพ้นจากโจรมาหลายต่อหลายครั้ง และมีความจริงใจต่ออาละบาบาอย่างที่สุด ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับสร้างตัวละครนำหญิงให้เป็นสาวงามชาวแบกแดด ชื่อ อมาร่า เธอเป็นชนวนให้ข่านฮูลากูและเจ้าชายอาลิบาบาต้องต่อสู้กัน เนื่องจากอาลิบาบาได้จับตัวอมาร่าซึ่งเป็นคู่หมั้นของข่านเอาไว้ จนสุดท้ายอมาร่าหลงรักอาลิบาบา และอาลิบาบาได้ใช้วันแต่งงานของเธอกับข่าน เป็นวันที่เขาปฏิวัติเอากรุงแบกแดดคืนมาเป็นของเขา ดังนั้นในด้านความสนุกต้องยอมรับว่าตื่นตากว่านิทานมาก แต่ขาดอารมณ์ที่อาลิบาบาต้องซาบซึ้งในคุณความดีของนางเอก และผู้อ่านต้องทึ่งในความฉลาดของเธอ
อ่านเรื่องย่อ