Article 370 มาตรา 370 (2024) ซับไทย

เรื่องย่อ: ก่อนจะมีการยกร่างกฎหมายมาตราสำคัญ จารชนหญิง สุนี ฮักซาร์ ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจลับเพื่อยุติความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งคุโชนไปด้วยไฟแห่งความขัดแย้ง
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด