Dragons: Fire & Ice ศึกพิชิตมังกร (2004)

เรื่องย่อ: ในโลกแห่งหนึ่งที่มนุษย์และมังกรเป็นพันธมิตรกัน เมื่อเหล่ามนุษย์เริ่มทำสงครามอย่างไม่หยุดหย่อน เหล่ามังกรจึงแต่งตั้งพ่อมดขึ้นมาเป็นทูตมังกรผู้มีช ีวิตเป็นอมตะ ประนีประนอมเพื่อให้เกิดสันติสุขในขณะที่มังกรส่วนให ญ่ถอดใจไม่ร่วมด้วย หลายรุ่นต่อมาความสงบสุขอันบอบบางที่เหลืออยู่เพียงน ้อยนิดระหว่างคนกับมังกรนั้นก็มลายลงเมื่อเจ้าชาย เดฟ และเจ้าหญิง ไครา โดนจู่โจม ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณการสิ้นสุดสันติภาพที่สองฝ่าย เคยทำร่วมกัน หลายปีต่อมาเหล่านักรบรุ่นใหม่ จึงคิดจัดการประลองต่อสู้กันเพื่อสิ้นสุดสงคราม แต่ก็มักโดนขัดขวางจากกลุ่มกองทัพพ่อแม่ของนักรบมังก รนั่นเอง ในการต่อสู้ครั้งสำคัญ กองกำลังของเหล่ามังกรจู่โจมทั้งสองหน่วยรบมนุษย์และ จับตัวกษัตริย์ไป ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่นักรบรุ่นเยาว์ต้องก้าวออกไปต่อ สู้เพื่อช่วยเหลือบิดาของพวกเขากลับมา และนำความสันติสุขคืนสู่มนุษยชาติ โดยมิได้ล่วงรู้เลยว่า ยังมีกองกำลังลับของเหล่ามังกรที่แฝงตัวซุ่มอยู่พร้อ มกับความแค้นที่สั่งสมมานาน
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด