Found (2021) ซับไทย

เรื่องย่อ: เรื่องราวหญิงสาววัยรุ่นที่ปรับตัวและไปโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องเรียนออนไลน์ในที่พักอาศัย หลังจากตัดสินใจค้นพบความรู้ที่ได้มากกว่าการศึกษาในชั้นเรียนของวิชาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด