Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ (2017)

เรื่องย่อ: (Hagane no renkinjutsushi) “กฎแห่งการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน… มนุษย์ไม่สามารถได้อะไรมาโดยไม่สูญเสียสิ่งใดไปเลย การที่จะได้อะไรมานั้น…จำเป็นจะต้องจ่าย สิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกันออกไป…. นี่ก็คือ “กฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม” ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็น “สัจจะของโลก” ทว่า… กลับมีผู้ที่ละเมิดกฎแห่งการแลกเปลี่ยน “พวกเขา” ได้ทำลายและก้าวล้ำเขตแดนหวงห้าม ด้วยการ “สร้างมนุษย์ขึ้นมา” ซึ่งเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดของเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุ “พวกเขา” ได้ฝ่าฝืนกฎร้ายแรงนี้ไป จนต้องสูญเสียร่างกายและความเป็นมนุษย์ เพียงเพื่อต้องการ “ชุบชีวิตสำคัญที่สุด” กลับคืนมาเท่านั้น… นี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งทางการ “เอ็ดเวิร์ด” และ “อัลฟอนเซ่” เอลริค
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด