IF เพื่อนในจินตนาการ (2024)

เรื่องย่อ: เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความสามารถมองเห็นเพื่อนในจินตนาการของทุกคนบนโลกได้ ซึ่งก็รวมไปถึงเหล่าเพื่อนในจินตนาการที่ถูกลืมเลือนจากเจ้าของไปแล้วด้วย และความสามารถพิเศษนี้ของเธอทำให้เหล่าเพื่อนในจินตนาการที่กำลังจะถูกลืมเลือนไปตลอดกาล ต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากเธอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด