Snake 3: Dinosaur vs. Python พญางูยักษ์ 3: สงครามงูไดโนเสาร์ (2022)

เรื่องย่อ: อีกชื่อ ( Dashe 3: Long she zhi Zhan ) เมื่อโลกร้อนขึ้น เกิดมีเกาะใหม่ขึ้นมาและทีมนักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นไปท่องเที่ยวได้ปลุกสัตว์ร้ายในยุคโบราณให้ตื่นขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาจะสามารถหนีรอดจากเกาะได้หรือไม่
อ่านเรื่องย่อ
ดูหนัง Snake พญางูยักษ์ ทุกภาค

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด