Squared Love All Over Again (2023) ซับไทย

เรื่องย่อ: ความสัมพันธ์ของนักข่าวที่มีชื่อเสียงและครูผู้ติดดินต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเธอได้งานใหม่ นักข่าวคนดังและครูผู้ติดดินพบว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามีปัญหาเมื่องานเข้ามาขวางทางของชีวิตใหม่ของพวกเขา
อ่านเรื่องย่อ