The Killer นักฆ่า (2023)

เรื่องย่อ: ชีวิตของนักฆ่าระดับมืออาชีพคนหนึ่ง ที่เขานั้นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านจิตใจ รวมไปถึงภัยทางด้านการเมืองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้เขาปรารถนาที่จะทิ้งเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงไว้เบื้องหลัง แต่แล้วโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างเมื่อผลการกระทำของเขาจากในอดีต ได้หวนกลับมาหลอกหลอนสืบเนื่องมายังปัจจุบัน และทำให้เขาไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด