The Lunchbox เมนูต้องมนต์รัก (2013)

เรื่องย่อ: ภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งอยู่ในมุมไบหมุนรอบการส่งผิดพลาดโดย Dabbawalas (บริการกล่องอาหารกลางวัน) ของมุมไบซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่าง Saajan หญิงม่ายที่สนิทสนมกับการเกษียณอายุและ Ila แม่บ้านที่ไม่มีความสุขขณะที่พวกเขาเริ่มแลกเปลี่ยนข้อความผ่าน กล่องอาหารกลางวันทุกวัน
อ่านเรื่องย่อ