Yojimbo โยจิมโบ (1961)

เรื่องย่อ: (Yôjinbô) เรื่องราวของกลุ่มโรนินที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันจนต้องแตกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามด้วยการเข้าห้ำหั่นกันเองจนผู้คนเดือดร้อนไปทั่ว ร้อนถึงนินจาพเนจรที่ต้องการให้เมืองเกิดความสงบสุข จึงลงมือปราบพวกก่อกวนทั้งหลายให้สิ้น
อ่านเรื่องย่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

หนังล่าสุด

ซาตานสัตว์น้ำหนังเวียดนามช่างยนต์ทอมแมวรถไฟนาซีพญางูนักการเมืองหมาแดงมายากล